Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čakavski ili ćakavski?

Kako je pravilno pisati: čakavski ili ćakavski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na čakavce ili na način čakavaca, čakavskog narječja. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čakavski, čakavska, čakavsko…