Časno ili ćasno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: časno ili ćasno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. Dolazi od praslavenske riječi čьstь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati časno, časni, časne…

OSTAVITE KOMENTAR