Kako se piše pravilno na hrvatski?

Častiti ili ćastiti?

Kako je pravilno pisati: častiti ili ćastiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o glagolu koji znači ugostiti koga, iskazati čast nekome te dolazi od praslavenske riječi čьstь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati častiti, častim, častiš, časti, častimo…