Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čast ili ćast?

Kako je pravilno pisati: čast ili ćast?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava dostojanstvo zasnovano na nekim načelima. Naglašena je dugosilaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi čьstь. Pravilno je pisati čast, časti, čašću, častima…

Primjeri:

  • Na prvom mjestu cijelo njegov život bila mu je čast i ugled u društvu.
  • Mladima danas čast ne predstavlja apsolutno ništa, reče tužno starica.
  • Kakva je to čast ako misliš da je u redu potkradati svoju domovinu?
  • O časti govore oni koji ništa o njoj ne znaju.
  • Časno je bilo živjeti s tobom.
  • Časni su dani iza nas, a sad se nadajmo mirnoj mirovini.
  • Čast je nama na prvom mjestu, uz poštenje.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda čast, časti, častima, čašću. Pridjev se pravilno piše častan, časna, časno, časnog, časnoj, časnima… Imenica muškog roda pravilno se piše časnik, ženskog roda časnica. Pridjev se pravilno piše časnički, časnička, časničko.