Častohleplje ili ćastohljeplje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: častohleplje ili ćastohleplje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava osobina onoga koji je častohlepan. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati častohleplje, častohleplja, častohleplju…

LEAVE A COMMENT