Kako se piše pravilno na hrvatski?

Četvero ili četvoro?

Kako je pravilno pisati: četvero ili četvoro?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše zbirni broj – četvero ili četvoro.

Četvero ili četvoro dva su oblika koja se koriste u označavanju kad je četiri nečega koji nisu istog gramatičkog roda. Broj 4 (četiri) inače je ”problematičan” u hrvatskom jeziku. Često se dvoji piše li se s č ili s ć – četiri ili ćetiri. Također, mnogi ga pogrešno pišu bez samoglasnika i – četri. Pravilno je pisati četiri, kao i četiristo (a ne četristo), četrdeset…

U ovom primjeru postavlja se pitanje piše li se pravilno zbirni broj – četvero ili četvoro. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše četvero. Pravilno je pisati i dvoje, troje, petero, šestero, sedmero, osmero, devetero, desetero, jedanaestero, i tako dalje.

Primjeri:

  • Ugledali su četvero vojnika kako izlaze iz okolne šume.
  • Svu četvoricu su promatrali sa strahopoštovanjem.
  • Njih četvero je odlučilo otići na put oko svijeta.
  • Četvero ih je bilo, a ostao je samo jedan.
  • Morao je na ploči nacrtati četverokut.
  • Gledali su film Četverored.
  • Igrali su igru čovječe ne ljuti se učetvero.

U zaključku, pravilno je pisati oblik četvero. Kad je riječ o sličnom obliku ali koji se koristi za četiri pojma muškog roda pravilno se piše četvorica, četvorici, četvoricom.