Cijeliti ili cjeliti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cijeliti ili cjeliti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači liječiti nešto ili nekoga. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cijeliti, cijelim, cijeliš, cijeli…

LEAVE A COMMENT