Činovničin ili ćinovnićin?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: činovničin ili ćinovnićin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što pripada činovnici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati činovničin, činovničinu, činovničinim…

LEAVE A COMMENT