Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čip ili ćip?

U hrvatski jezik riječ čip dolazi iz engleskog (chip). Kao što je i slučaj s drugim riječima iz engleskog, /ch/ se u hrvatskom jeziku ostvaruje kao /č/. Tako je pravilno pisati: čip, čipom, čipa, čipovi, čipovima, kompjuterski čip, superčip, mikro-čip i dr.

Pravilno je pisati čip