Čipiran ili ćipiran?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čipiran ili ćipiran? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola čipirati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čipiran, čipirano, čipirane…

LEAVE A COMMENT