Cjepljivost ili cijepljivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cjepljivost ili cijepljivost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava svojstvo nečega što je cjepljivo. Naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepljivost, cjepljivosti, cjepljivošću…

OSTAVITE KOMENTAR