Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ćlanarina ili članarina?

Kako je pravilno pisati: ćlanarina ili članarina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava iznos novca koji se uplaćuje za članstvo u nekom društvu, organizaciji itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati članarina, članarine, članarini, članarinom…