Čovjekoljubivost ili čovijekoljubivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubivost ili čovijekoljubivost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je human. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubivost, čovjekoljubivosti, čovjekoljubivostima…

LEAVE A COMMENT