Kako se piše pravilno na hrvatski?

Crijep ili crjep?

Kako je pravilno pisati: crijep ili crjep?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Imenica dolazi od praslavenskog čerpъ i označava pločastu tanku opeku za pokrivanje krovova, zaobljenu na jednom kraju ili utorenu. Izgovor sloga je dug, pa je riječ pravilno pisati s ije: crijep, crijepa, crijepu, crijepom, crjepovi/crepovi, crjepovima/crepovima… U tvorbi duge množine dolazi do kraćenja ije u je, a s obzirom na to da u riječi nailazimo na pokriveno r (glas r kojemu prethodi suglasnik iza kojega nije morfemska granica), moguće je pisati i crepovi.

Primjeri:

  • Otpao je crijep s krova trošne kuće.
  • Crijep kojeg je otpuhala bura pogodio je našeg susjeda u glavu.
  • Na naš automobil su pali crjepovi sa susjedove kuće.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda crijepa, crijepa, crijepu, crijepom…