Kako se piše pravilno na hrvatski?

Moguće ili moguče?

Kako je pravilno pisati: moguće ili moguče?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje se radi o prilogu u značenju nečega što je ostvarivo ili možda. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu. Podrijetlo riječi je u praslavenskom obliku motjь (moć).Prilog se pravilno piše s /ć/ – moguće, kao i moguć, moguća, mogućnost, mogućima, mogućih, mogućeg… S /ć/ se pišu i omogućiti, omogućen, omogućivši…

Primjeri:

  • Moguće da sam sinoć vidjela tvog brata s djevojkom u parku.
  • Moguće da smo kupili identičan automobil.
  • Sve je to moguće, samo moraš jako vjerovati.
  • Moguće je da dobiješ vizu za Ameriku, ali trebaš donijeti mnogo papira i potvrda.
  • Moguće da smo se susreli već prije, možda u nekom od prijašnjih života.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog moguće. Pravilno je pisati i moguć, moguća, mogućih, mogućim, mogućeg, mogućnost, omogućiti, omogućen, onemogućen