Kako se piše pravilno na hrvatski?

S obzirom na to ili s obzirom na?

Kako je pravilno pisati: s obzirom na to ili s obzirom na?

U ovoj dvojbi radi se o tome kako se pravilno koristi jezična konstrukcija – s obzirom na ili s obzirom na to. Često se može vidjeti i korištenje samo obzirom ili s obzirom (obzirom da pada kiša, s obzirom da je mrak…).

No, u ovom slučaju samo je jedna varijanta ispravna u hrvatskom standardnom jeziku.

Naime, ovdje je riječ o pravilnom korištenju ove jezične konstrukcije. Premda se u uporabi često viđa oblik ‘s obzirom na’ pravilno je korištenje ‘s obzirom na to’. Primjerice nepravilno bi bilo: S obzirom da se ne slažem s tobom, a pravilno: S obzirom na to da se ne slažem s tobom.

Primjeri:

  • Umjesto: S obzirom na inflaciju koja je pogodila Europu, svi ćemo morati stegnuti remene. Pravilno: S obzirom na to da je Europu pogodila inflacija, svi ćemo morati stegnuti remene.
  • Umjesto: S obzirom na loše stanje koje je u našoj tvrtki, morat ćemo otpuštati radnike. Pravilno: S obzirom na to da je stanje u našoj tvrtki loše, morat ćemo otpuštati radnike.
  • Umjesto: S obzirom da je Maja već izabrala haljinu, sad možemo sjesti u kafić. Pravilno: S obzirom na to da je Maja već izabrala haljinu, sad možemo sjesti u kafić.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše jezična konstrukcija: s obzirom na to.