Crnački ili crnaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: crnaćki ili crnački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na crnce ili na način crnaca. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati crnački, crnačke, crnačkog, crnačkom…

LEAVE A COMMENT