Crnoća ili crnoča?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: crnoća ili crnoča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ono što je crno, što se čini crno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati crnoća, crnoće, crnoći, crnoćom…

LEAVE A COMMENT