Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čudesa ili ćudesa?

Kako je pravilno pisati: čudesa ili ćudesa? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ množini imenici srednjeg roda koja označava pojavu ili čin u kojem se vidi djelo Boga, nešto što se događa mimo očekivanja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati čudesa.