Dinamički ili dinamićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dinamički ili dinamićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na dinamiku ili na način dinamike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dinamički, dinamičkog, dinamičke…

LEAVE A COMMENT