Dodijelio ili dodjelio?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dodjelio ili dodijelio? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola dodijeliti. Pravilno se piše: dodijelio, dodijelila, dodijelilo…

LEAVE A COMMENT