Dodjelila ili dodijelila?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dodjelila ili dodijelila? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom, ženski rod, glagola dodijeliti. Pravilno se piše: dodijelila, dodijelilo, dodijelio.

LEAVE A COMMENT