Dotrčala ili dotrćala?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: dotrčala ili dotrćala? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola dotrčati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčala, dotrčale, dotrčali…

LEAVE A COMMENT