Kako se piše pravilno na hrvatski?

Facebookov ili fejsbukov?

Kako je pravilno pisati: Facebookov ili fejsbukov? Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu od imenice Facebook. Imenica Facebook označava internetsku društvenu mrežu koju je 2004. osnovao Mark Zuckerberg. Pridjev je pravilno pisati: Facebookov, Facebookova, Facebookovo, Facebookovim, Facebookovih, Facebookovog… Pravilna uporaba glasi: On je jedan od Facebookovih zaposlenika.