Kako se piše pravilno na hrvatski?

Fizički ili fizićki?

Kako je pravilno pisati: fizićki ili fizički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što je tjelesno, po zakonima fizike, što se odnosi na fiziku. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati fizički, fizičkog, fizičkom…