Kako se piše pravilno na hrvatski?

Foto ćelija ili fotoćelija?

Kako je pravilno pisati: fotoćelija ili foto ćelija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Pravilno je pisati: fotoćelija, fotoćelije, fotoćelijama, fotoćelija…