Franjevački ili franjevaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: franjevački ili franjevaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na franjevce ili na način franjevaca. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati franjevački, franjevačkog, franjevačke…

LEAVE A COMMENT