Kako se piše pravilno na hrvatski?

Golupčić ili golupćić?

Kako je pravilno pisati: golupčić ili golupćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice golub. Tvori se od imenice golub i nastavka -čić. Pravilno se piše: golupčić, golupčića, golupčiću, golupčićima…