Graničan ili granićan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: granićan ili graničan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničan, granična, graničnu, granični…

LEAVE A COMMENT