Kako se piše pravilno na hrvatski?

Graničiti ili granićiti?

Kako je pravilno pisati: granićiti ili graničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rije o nesvršenom glagolu koji znači imati zajedničku granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničiti, graničim, graničiš, graniči…