Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidro-arheologija, hidroarheologija ili hidro arheologija?

Kako je pravilno pisati: hidroarheologija, hidro arheologija ili hidro-arheologija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava granu arheologije koja proučava ostatke koji se nalaze pod vodom. Pravilno se piše hidroarheologija, hidroarheologije, hidroarheologiji…