Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidro-avion, hidroavion ili hidro avion?

Kako je pravilno pisati: hidroavion, hidro-avion ili hidro avion? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava avion osposobljen za spuštanje na vodu. Pravilno se piše hidroavion, hidroaviona, hidroavionu, hidroavionom…