Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ispečen ili ispećen?

Kako je pravilno pisati: ispečen ili ispećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ispeći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ispečen.