Izbačeno ili izbaćeno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: izbačeno ili izbaćeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola izbaciti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izbačeno, izbačeni, izbačene…

LEAVE A COMMENT