Kako se piše pravilno na hrvatski?

Izlječivost ili izljećivost?

Kako je pravilno pisati: izljećivost ili izlječivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je izlječivo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izlječivost, izlječivosti, izlječivostima…