Iznevjeren ili iznevijeren?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: iznevjeren ili iznevijeren? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači biti izdan od nekoga, prevaren. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati iznevjeren, iznevjerena, iznevjereni…

OSTAVITE KOMENTAR