Kako se piše pravilno na hrvatski?

Iznimci ili iznimki?

Kako je pravilno pisati: iznimci ili iznimki? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice iznimka. Pravilno je u ovom primjeru provesti glasovnu promjenu te je pravilno pisati: iznimci. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Riječ je o iznimci u korištenju tog pravila, Pričali su o iznimci od pravila.