Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jačina ili jaćina?

Kako je pravilno pisati: jaćina ili jačina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je jak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačina, jačine, jačini, jačinom…