Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jasnoća ili jasnoča?

Kako je pravilno pisati: jasnoća ili jasnoča? U hrvatskom jeziku postoje mnoge dvojbe u pisanju između glasova č i ć. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od pridjeva jasan i dodavanjem sufiksa -oća. Stoga je pravilno pisati: jasnoća, jasnoći, jasnoće, nejasnoća, nejasnoćama…