Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jednoličnost ili jednoličnost?

Kako je pravilno pisati: jednoličnost ili jednolićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je jednolično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jednoličnost, jednoličnosti, jednoličnostima…