Kako se piše pravilno na hrvatski?

Karlovački ili karlovaćki?

Kako je pravilno pisati: karlovaćki ili karlovački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na Karlovac ili njegove stanovnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati karlovački, karlovačkog, karlovačkom…