Kemičarski ili kemićarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kemičarski ili kemićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na kemičare ili na način kemičara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kemičarski, kemičarskog, kemičarskom…

LEAVE A COMMENT