Kako se piše pravilno na hrvatski?

Količinski ili kolićinski?

Kako je pravilno pisati: kolićinski ili količinski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na količnike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količinski, količinskog, količinskom…