Kako se piše pravilno na hrvatski?

Koristeći ili koristeči?

Kako je pravilno pisati: koristeći ili koristeči?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji dolazi od glagola koristiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati koristeći.

U tvorbi glagolskog priloga prošlog sudjeluju svršeni glagoli. Tako bismo imali glagolski prilog prošli – iskoristivši.

Primjeri:

  • Koristeći tehnologiju lakše i brže dolazimo do svakakvih podataka i činjenica.
  • Nije htio hodati koristeći pomoć, nego sam, pa kako god to izgledalo.
  • Koristeći savjete svoje majke i videa s interneta, skuhala sam svoj prvi pravi obrok – lazanje.
  • Nije mogla pronaći odgovore koristeći tražilicu.
  • Koristeći kalkulator s lakoćom je rješavala zadatke iz matematike.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski prilog sadašnji glagola koristiti – koristeći.