Kratkoroćno ili kratkoročno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kratkoroćno ili kratkoročno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je na kratki rok. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kratkoročno, kratkoročne, kratkoročni…

LEAVE A COMMENT