Kritično ili kritićno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kritično ili kritićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je krajnje opasno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kritično, kritične, kritičnima…

LEAVE A COMMENT