Kako se piše pravilno na hrvatski?

Laički ili lajički?

Kako je pravilno pisati: laički ili lajički?

Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše pridjev i prilog – laički ili lajički. Odnosno, je li potrebno pisati suglasnik j u ovoj riječi.

Postoji dosta sličnih dvojbi u pisanju u našem jeziku kad je riječ o pisanju slova j. Primjerice, dvoji se kod imenice ženskog roda majica i maica (gdje je pravilno majica), kod imenice muškog roda pijun ili piun (gdje je pravilno pijun) i tako dalje.

U ovoj dvojbi postavlja se pitanje i piše li se pravilno imenica muškog roda laik ili lajik, od koje ovaj pridjev nastaje.

Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto na način laika, nestručno. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te dolaze od imenice laik. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati laički, laičkog, laičkom, laičke, laičkih… Također, pravilno se piše i imenica laik. Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Govorim laički, nisam stručnjak za medicinu.
  • Laički nam je to objasnio pa smo nekako uspjeli shvatiti.
  • Ja sam o tome mogla govoriti samo laički, a on je bio doktor filozofije.
  • On je samo laik, zašto se bojiš debate s njim?
  • Laici ponekad znaju o temama više od takozvanih stručnjaka.
  • Temi smo pristupili laički, a na kraju smo bili zadovoljni rezultatima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev i prilog laički, laička, laičko, laičkih, laičkima, laičkog, laičkoj… Pravilno se piše imenica muškog roda laik, laika, laiku, laici, laicima…