Licemjerno ili licimjerno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: licemjerno ili licimjerno? Ovdje je riječ o dvama oblicima koja se često mogu čuti u hrvatskom govornom jeziku. Pridjev dolazi od imenice licemjer, koja pak dolazi od imenice lice i glagola mjeriti. Stoga je jedino ispravno pisanje: licemjerno, licemjeran, licemjerna, licemjer, licemjeri, licemjerima, licemjernog, licemjernih…

OSTAVITE KOMENTAR