Često ili ćesto?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: često ili ćesto? Dvojbe između glasova č i ć nerijetko se pojavljuju u hrvatskom jeziku. Veći broj govornika teško razlikuje te glasove. Ovaj prilog dolazi od praslavenskog čęstъ, a u hrvatskom jeziku pravilno se piše: često. Također je pravilno: učestalo, čest, česta, čestoća…

LEAVE A COMMENT