Lijepojka ili ljepojka?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ljepojka ili lijepojka? Imenica u značenju ‘ljepotica’ dolazi od praslavenske riječi lěpъ. Iako je ispravno pisati: lijep, lijepog, lijepa, lijepomu, lijepi, lijepoga… imenicu je ispravno pisati: ljepojka. Naime, lijep ima dugosilazni naglasak (izgovara se dugo), a ljepojka ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). Pravilno je: ljepojka, ljepojke, ljepojci, ljepojaka, ljepojkama…

LEAVE A COMMENT